Afrikaanse letterkunde: Tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen

Afrika is niet alleen de bakermat van de mensheid, maar ook van prachtige literatuur. Naast oude schriftculturen, bijvoorbeeld in Ethiopi, Noord-Afrika en het Swahiligebied, is het continent rijk aan uiteenlopende mondelinge genres, van mythe tot spreekwoord, van liefdespozie tot epos en theater. Deze mondelinge tradities blijken een bron van inspiratie voor de geschreven literatuur, die ook benvloed is door een Europees genre als de roman. Er is een rijke verscheidenheid aan literaire teksten in Afrikaanse talen, terwijl de auteurs die in Europese talen schrijven ook internationaal volop in de schijnwerpers staan, net als Europese auteurs van Afrikaanse afkomst. Hun werk wordt steeds vaker in het Nederlands vertaald en sommigen schrijven in het Nederlands. Eerdere edities van dit boek verschenen in 1983 en 1990.

Title: Afrikaanse letterkunde: Tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen
Authors: Schipper, Mineke
Merolla, Daniela
Brinkman, Inge
Year: 2019
Pages: 412
Language: Dutch
City of publisher: Amsterdam
Publisher: Amsterdam University Press
ISBN: 9789462989160
Geographic term: Africa
Subject: literature
Abstract: Afrika is niet alleen de bakermat van de mensheid, maar ook van prachtige literatuur. Naast oude schriftculturen, bijvoorbeeld in Ethiopi, Noord-Afrika en het Swahiligebied, is het continent rijk aan uiteenlopende mondelinge genres, van mythe tot spreekwoord, van liefdespozie tot epos en theater. Deze mondelinge tradities blijken een bron van inspiratie voor de geschreven literatuur, die ook benvloed is door een Europees genre als de roman. Er is een rijke verscheidenheid aan literaire teksten in Afrikaanse talen, terwijl de auteurs die in Europese talen schrijven ook internationaal volop in de schijnwerpers staan, net als Europese auteurs van Afrikaanse afkomst. Hun werk wordt steeds vaker in het Nederlands vertaald en sommigen schrijven in het Nederlands. Eerdere edities van dit boek verschenen in 1983 en 1990.